Skip to main content

Eksozom Kök Hücre

Eksozom Nedir?


Eksozom – Yenileyici Tedavi Yöntemi

Vücudumuzda 200’den fazla hücre türü bulunur ve bunlar arasında yalnızca kök hücreler diğer hücre türlerini üretebilme kapasitesine sahiptir. Eksozomlar, bu hücrelerin önemli mesajları hedef hücrelere ileten küçük parçacıklarıdır. 30-200 nanometre çapında olan bu küçük yapılar, hücrelerin yaklaşık 1/1000’i büyüklüğündedir ve hücreler arasında dolaşarak doku onarımı ve immün modülasyondan sorumlu (Eksozom Kök Hücre) büyüme faktörlerini taşırlar.

Eksozom Kök Hücre

Eksozomlar, kök hücreler tarafından salınan ve hücreler arası iletişim sağlayan küçük hücre dışı veziküller veya kabarcıklardır. Bu yapılar, genetik bilgileri taşıyan ve hücreler arası iletişimi mümkün kılan önemli bileşenlerdir. Hem yakın hem uzak mesafelerdeki hücreler arasında bilgi taşıyan eksozomlar, 30-150 nanometre büyüklüğündedir. Hücreler arasında taşınarak DNA, RNA ve proteinleri transfer ederler ve hücresel fonksiyonları düzenlerler.

Eksozom İle Gençleşin

Eksozom tedavisi, hücreleri gençleştiren bir yöntemdir. Hücre içindeki hatalı veya eksik kısımları düzelterek, hücrelerin gençlik dönemlerindeki gibi çalışmasını sağlar. Cilt lekeleri, akne izleri, saç dökülmesi, egzama ve atopik dermatit gibi sorunlarda; estetik amaçlı yüz gençleştirme, kırışıklıkların giderilmesi, ciltte canlılık ve parlaklık sağlamak için eksozomlar kullanılır.

Eksozomların İşlevi

Eksozomların önemli işlevlerinden biri, yaşlı hücrelerin gençleşmesine yardımcı olmaktır. Bu küçük yapıların taşıdığı bilgiler, doku onarımı ve inflamasyon azaltma süreçlerinde önemli rol oynar. Kök hücrelerin sağladığı tüm bilgileri taşımadaki yetersizlik durumunda, (Eksozom Kök Hücre) eksozomlar yeni bilgi parçaları sağlayarak tedaviyi daha etkin hale getirir.

Kök Hücrenin Faydaları

Kök hücre tedavisinin faydaları, büyük ölçüde hücre kaynaklı büyüme faktörlerine bağlıdır. “Sekretom” olarak adlandırılan ve kök hücrelerden salınan biyolojik moleküller, hücre bazlı terapilere güçlü bir alternatif sunar. Sekretomlar, protein molekülleri ve sitokinler gibi birçok biyoaktif madde içerir.

Sekretomun Rolü

Çeşitli klinik çalışmalarda, kök hücrelerin etkisinin doğrudan hücrelerden değil, saldıkları kesecikler, proteinler ve sitokinler aracılığıyla olduğu düşünülmektedir. Bu maddelere genel olarak “sekretom” denir ve hangi bileşenlerinin etkili olduğu hala tam olarak bilinmemektedir.

Ekstraselüler Veziküller ve İşlevleri

Ekstraselüler veziküller (EV’ler), hücreden hücreye iletişim sağlarlar ve vücuttaki tüm biyolojik sıvılarda bulunurlar. Eksozomlar, nano boyutlarıyla dokulara (Eksozom Kök Hücre) kolayca nüfuz eder ve hedef hücrelere ulaşır. EV’ler, parakrin ve endokrin etkiler gösterirler ve boyutlarına göre üç gruba ayrılırlar: apoptotik cisimler (>1000 nm), mikroveziküller (100-1000 nm) ve eksozomlar (30-200 nm).

Yeni Nesil Hücre Tedavisi Olarak Eksozomlar

Genç kök hücrelerden salınan eksozomlar, vücuttaki rejeneratif süreçleri düzenler. Bu küçük yapıların hücreler arası iletişimde ve hücre gençleşmesinde kritik rolleri vardır. Yaşlanma, kronik hastalıklar ve çevresel faktörler, kök hücrelerin diğer hücrelerle iletişimini bozabilir. Eksozomlar bu süreçleri düzenleyerek, yeni nesil hücresel tedavilerin önemli bir parçası haline gelmiştir.

Eksozomlar, 50 farklı büyüme faktörü ve üç çeşit sitokin içerir. Hastadan karın yağı veya kemik iliği almadan uygulanan bu tedavi, laboratuvarda çoğaltılmış kök hücre salgılarını kullanarak daha pratik bir yöntem sunar. Tedavi edilen bölgede hücreler yeniden programlanarak doğru bir onarım süreci sağlanır.

Kas ve İskelet Sistemi Hastalıklarında Eksozomlar

Eksozomlar, hücrelerin fonksiyonlarını güçlendirir ve onarımlarını sağlar. Ortopedik yaralanmalar, dejeneratif hastalıklar ve yaşlanma karşıtı tedavilerde kullanılırlar. Tedavi edilecek hücreye DNA, RNA ve büyüme faktörlerini ileterek iyileşme sürecini desteklerler.

Eksozom Taşınması ve Kullanımı

Eksozomların soğuk zincirde taşınması ve açıldıktan sonra hemen kullanılması gereklidir. Tedavi öncesinde uygulama bölgesine lokal anestezi etkili krem sürülerek enjeksiyon yapılır. Bu sayede acı veya ağrı hissedilmez.

Eksozom Konsantrasyonu ve Tedavi Etkisi

Başarılı bir eksozom tedavisi için yoğun konsantrasyonda eksozom enjekte edilmelidir. Enjekte edilen karışımda, Q enzimi, mineraller, peptidler, büyüme faktörleri, amino asitler ve vitaminler bulunur. Tedavi dozajı, hastanın ihtiyaçlarına ve tedavi planına göre belirlenir. Fibroblast hücre çoğalımı, elastin ve kolajen sentezi gibi süreçler, doza bağlı olarak artar.

Eksozom Elde Edilmesi

Kök hücrelerden eksozom elde edilmesi, hücrelerin özel kültürlerde büyütülmesi ve bu kültürlerden arındırılması yoluyla gerçekleşir. Daha sonra saf eksozomlar izole edilerek kullanıma hazır hale getirilir.

Eksozomların Yaşlanmayı Geciktirici Etkileri

Eksozomlar, yaşlı hücreleri gençleştirme kapasitesine sahiptir. Genç kök hücrelerden gelen eksozomlar, yaşlı hücrelerin gençleşmesini sağlar. Bu mekanizma, rejeneratif tıpta kullanılmaktadır.

Eksozomların Bağışıklık Sistemine Etkisi

Eksozomlar, proteinler ve genetik bilgiler taşıyarak bağışıklık sisteminin aşırı tepkilerini sakinleştirir. Kök hücreden türetilmiş eksozomlar, NK hücreler ve T-regülatör hücrelere bilgi aktararak bağışıklık sisteminin daha düzenli çalışmasını sağlar.

Eksozomların İçeriği

Eksozomlar, büyüme faktörleri, anti-enflamatuvar sitokinler, mRNA ve proteinler içerir. Bu bileşenler, cilt yenilenmesi, yara iyileşmesi, anti-aging etkisi gibi birçok fayda sağlar.

Eksozomların Etki Mekanizması

Genetik bilgiler, proteinler ve reseptörler aracılığıyla hücre davranışını değiştirirler. İnflamasyonu azaltır, doku yenilenmesini teşvik eder ve hücre çoğalmasını sağlarlar.

Eksozomların Elde Edilme Süreci

Yeni doğan göbek bağı dokusundan elde edilen hücreler özel kültür kaplarında çoğaltılır. Bu hücrelerin kültür ortamından arındırılması ve eksozomların izole edilmesiyle elde edilen eksozomlar, kalite kontrol testlerinden geçirilir ve uygun koşullarda saklanır.

Eksozom Tedavisinin Etkileri

Eksozom tedavisinin etkisi, hücrelerin kendini yenileme sürecine bağlı olarak zamanla görülür. Yaş, tedavi edilen sorunun derecesi ve hastanın sağlık durumu gibi faktörler bu süreci etkiler. Eksozom tedavisinin sonuçları genellikle üç ay içinde ortaya çıkar.

Eksozomların Avantajları

Eksozomlar, tümör gelişme riski taşımayan güvenli bir tedavi yöntemidir. Doku reddine sebep olmazlar ve allojenik kullanım için uygundurlar. Hücre olmadıkları için vücutta daha uzun süre dayanabilirler. Eksozomlar, doğrudan enjekte edilebilir ve komplikasyon riski yoktur. Damar içi, kas içi, lokal veya cilde enjekte edilerek uygulanabilirler.

    OP. DR. UFUK ASKEROĞLU

    OP. DR. UFUK ASKEROĞLU
    Size nasıl yardım edebilirim?